Verberg het menu

Goed en veilig vervoer

Wat willen we bereiken?

  • Er komt een nieuwe visie op lokaal en bovenlokaal verkeer. Deze visie leidt tot een plan van aanpak om de toename van verkeer op diverse punten in de gemeente in goede en veilige (doorstromende) banen te leiden en waar nodig te reduceren. Werk aan de weg is dus onvermijdelijk.
  • We gaan voor een snelle en efficiënte aanpak van wegwerkzaamheden en goede communicatie daarover.
  • Ook wordt onderzocht om de hoeveelheid verkeersborden terug te brengen door het ‘shared space’ concept.
  • We voren een gedifferentieerd parkeerbeleid: dichtbij het centrum is het parkeren duurder dan verder weg. Er wordt alleen betaald voor de daadwerkelijk gebruikte parkeertijd.
  • Het openbaar vervoer voorziet in snelle en gemakkelijke verbindingen naar de grote steden om ons heen. Ook de bereikbaarheid binnen de gemeentegrenzen, naar Volkel en Odiliapeel en naar Uden-Zuid en -Noord moet goed worden geregeld. Daar waar buslijnen niet toereikend zijn, wordt gekeken naar openbaar vervoer op maat.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Visie opstellen op lokaal en bovenlokaal vervoer.
  • Op basis daarvan een plan van aanpak opstellen.
  • Onderzoek terugdringen hoeveelheden borden.

Prestatie-indicator

Indicator

Aantal ongevallen per jaar

Werkelijk 2013 De jaarcijfers zijn nog niet bekend
Prognose  2015  
Aanvullende info Vistat online
Aanvullende informatie Door een betere registratie is de verwachting dat de cijfers met betrekking tot ongevallen hoger komen te liggen. Herijking vindt plaats.