Verberg het menu

Toelichting Projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet >€ 500.000) van dit programma. Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.

Professor Pulsersstraat

  indicator omschrijving
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De uitvoering is gepland in de zomer van 2015.

Keizershof - Jonkerveld

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De uitvoering is gepland in het voorjaar van 2015.

Marktstraat

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De uitvoering is gepland in 2016

Verlengde Noordlaan

  Indictor Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact