Verberg het menu

Samen de leefomgeving inrichten

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

  • Het leefbaar maken en houden van de woonomgeving staat voorop.
  • Bij de inrichting van de publieke ruimte wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de inpassing van speelruimtes voor de jeugd én ontmoetingsplekken voor ouderen.
  • Ook richt de gemeente de openbare ruimte zo groen mogelijk in. Waar groen verdwijnt moet dat weer gecompenseerd worden.

Prestatie-indicator

Indicator Aantal klachten in de publieke ruimte
Werkelijk 2013

Melding openbare ruimte 2.741

Melding openbare verlichting 640

Melding schade en overlast 353

Totaal aantal meldingen 3.734

Prognose 2015 Totaal aantal meldingen 3.025
Informatiebron Zaaksysteem
Aanvullende informatie Afname aantal klachten met 10% per jaar