Verberg het menu

Sportief bewegen

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

  • De gemeente richt zich vooral op de breedtesport met als uitgangspunt: sport moet toegankelijk zijn voor iedereen.
  • Er komt een integrale visie op sportaccommodaties. Sportverenigingen worden gefaciliteerd om in te spelen op de veranderende vraag. Zij gaan meer samenwerken met onderwijs, zorg en kinderopvang.
  • De gemeente voert een actief beleid tegen overgewicht en wil er voor zorgen dat informatie over sport en gezonde voeding voor iedereen beschikbaar is. Ook gaat de gemeente aan de slag met Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Een visie opstellen over sportaccommodaties zodat deze nog beter gebruikt kunnen worden voor activiteiten voorkomende uit de samenwerking van onderwijs, zorg en kinderopvang.
  • Er komt een voorstel over hoe de gemeente Uden nog verder aan de slag kan gaan met een beleid dat gericht is op het tegengaan van overgewicht bij kinderen (JOGG).

Prestatie-indicator

Indicator

Oordeel burgers ten aanzien van de sportvoorzieningen

Werkelijk 2013 Score 8,0
Prognose 2015 Score 8,0
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
Aanvullende informatie

Handhaven huidige score

2-jaarlijkse burgerpeiling (volgende peiling 2015)

Indicator Aantal leden sportverenigingen (gesubsidieerd)
Werkelijk 2013  
Prognose 2015  
Informatiebon Subsidiekaart gemeente Uden
Aanvullende informatie De informatie is nu nog niet beschikbaar en wordt voor de eerste keer in de subsidiekaart 2015 opgenomen.