Verberg het menu

Maximaal Meedoen

Zelfredzaamheid staat in onze hedendaagse maatschappij voorop. Het is onze taak om onze inwoners daadwerkelijk in staat te stellen om zelfredzaam te zijn, om hun eigen zorg te organiseren. Als dat echt niet meer kan, biedt de gemeente een vangnet. Actief burgerschap staat voorop omdat meedoen in de samenleving gezond is. Een sociaal netwerk, betaald en onbetaald werk, lotgenotencontact, dagbesteding, de kerk. Door sociale activiteiten voelen we ons sterker en gezonder, ook wanneer we een beperking of ziekte hebben. 

Doelstellingen

Klik op de links om te zien wat de ambities zijn voor de doelstellingen:

Wat gaat het kosten

Een beschrijving van de kosten (PDF, 61.0 kB) van dit programma. In deze Programmabegroting zijn extra middelen beschikbaar gesteld door middel van offertes. Voor dit programma zijn dat:

(de bedragen zijn in € x 1.000)

Reden aanvraag Structureel/incidenteel 2015 2016 2017 2018
Individuele studietoelagen Structureel 10 27 42 48
Uitvoeringskosten participatiewet Structureel 5 18 29 39
Deelfonds Sociaal domein Jeugd (uitgaven) Structureel 1.642-1.642 10.529-10.529 10.529-10.529 10.529-10.529
Deelfonds Sociaal domein Wmo / Awbz (uitgaven) Structureel 4.973-4.973 4.973-4.973 4.973-4.973 4.973-4.973
Deelfonds Sociaal domein Participatiewet (uitgaven) Structureel

-524

+524

-524

-524

-524

+524

-524

+524

Inrichten sociaal domein Incidenteel 300 0 0 0

Wetten en regels

Een beschrijving van de kaders, wetten en regels van dit programma.