Verberg het menu

Geen armoede, geen schulden

Wat willen we bereiken?

Het proactieve armoedebeleid wordt voortgezet, waarbij ook aandacht blijft voor verborgen armoede. Door integraal met armoedeproblemen om te gaan komt ook maatschappelijke en sociale activering aan de orde. Naast het bieden van ondersteuning wordt armoede ook actief opgelost. Kinderen die opgroeien in armoede blijven we structureel ondersteunen.

Schulddienstverlening wordt integraal aangepakt zodat er structurele oplossingen komen. De verantwoordelijkheid voor het ‘uit de schulden komen’ wordt bij de cliënt gelegd. De gemeente heeft een adviserende en ondersteunende rol. Schulddienstverlening is na het oplossen van schulden sterk gericht op het voorkomen van schulden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Continuering van de lijn die we al hebben in gezet, beschreven in het Beleidsplan Schulddienstverlening. Deze lijn is gericht op het bieden van praktische hulp, toeleiding tot maatschappelijk werk en inzet schuldsanering.

Prestatie indicator

Indicator Aantallen aanvragen bijzondere bijstand
Werkelijk 2013 1.198
Prognose 2015 1.198
Informatiebron GWS
Aanvullende informatie Handhaven aantal toegekende aanvragen bijzondere bijstand
Indicator Aantallen aanvragen activiteitenfonds
Werkelijk 2013 827
Prognose 2015 827
Informatiebron GWS
Aanvullende informatie Handhaven aantal toegekende aanvragen activiteitenfonds
Indicator Aanvragen langdurigheidstoeslag
Werkelijk 2013 379
Prognose 2015 379
Informatiebron GWS
Aanvullende informatie Handhaven aantal toegekende aanvragen langdurigheidstoeslag
Indicator Aanvragen schuldhulpverlening
Werkelijk 2013 243
Prognose 2015 250
Informatiebron GWS
Indicator Aanvragen voedselbank
Werkelijk 2013 126
Prognose 2015 130
Informatiebron GWS
Aanvullende informatie Betreft unieke aanvragen (geen verlenging)