Verberg het menu

Iedereen aan het werk

Wat willen we bereiken?

Het hebben van werk is een belangrijke basis. De hele participatieladder van vrijwilligerswerk tot betaald werk komt daarbij in beeld. Meedoen is belangrijk. Dat geldt ook voor inwoners van Uden die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Wij bieden deze mensen de mogelijkheid om te participeren op hun eigen niveau.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • We zoeken nadrukkelijk samenwerking met werkbedrijven, onderwijs en lokale ondernemers om kansen op werk te vergroten.
  • We maken afspraken met organisaties over stage- en werkervaringsplaatsen.
  • We starten met de ontwikkeling van een breed plan van aanpak dat gericht is op zowel uitkeringsgerechtigden (van uitkering naar werk) als op de economische ontwikkeling Uden.

Prestatie-indicator

Indicator

 Aantal uitkeringsgerechtigden

Werkelijk 2013 604 cliënten
Prognose 2015

728 cliënten

Informatiebron GWS
Aanvullende informatie De landelijke prognose is dat de gemeente Uden in 2018 855 uitkeringsgerechtigden heeft. Wij hebben de ambitie dat om te buigen naar maximaal 800. Dat betekent in 2015 728.
Indicator Uitstroom uitkeringsgerechtigden
Werkelijk 2013 60 cliënten
Prognose 2015 70 cliënten
Informatiebron GWS
Aanvullende informatie Ambitie 2018: de uitstroom van 60 (2013) vergroten naar 100 in 2018.