Verberg het menu

Leefbare wijken en dorpen

Wat willen we bereiken?

In een groene, gezellige, gezonde en gastvrije gemeente is het prettig samen leven. Inwoners moeten hun leefomgeving als prettig ervaren.

Als gemeente zijn wij continue bezig om de leefbaarheid in Uden, Volkel en Odiliapeel op peil te houden en daar waar nodig te verbeteren. Dat kan op allerlei manieren: in het onderhoud van wegen, openbare plekken, natuur en voorzieningen. Maar ook het stimuleren van burgerparticipatie, het bijdragen aan de integratie van nieuwkomers en aan het oplossen van problemen als schooluitval, werkeloosheid, huiselijk geweld en isolement van vrouwen.

Onze maatschappelijke opgave voor opvang van vluchtelingen vullen we in via Vluchtelingenwerk. Er zal geen medewerking worden verleend aan een eventueel asielzoekerscentrum.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Werken aan de leefbaarheid in Volkel en Odiliapeel via de gebiedsplatforms en het stimuleren van burgerparticipatie.
  • Het realiseren van een MFA in Odiliapeel met medewerking van inwoners.

Prestatie indicatoren

Indicator Oordeel burger als partner
Werkelijk 2013 Score 5,7
Prognose  2015 Score 5,7
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
Aanvullende informatie

Handhaven huidige score

2-jaarlijse burgerpeiling (volgende peiling in 2015)

Indicator Vrijwilligers bij de door de gemeente gesubsidieerde instellingen
Werkelijk 2013 4.084
Prognose 2015 4.581
Informatiebron Subsidiekaart gemeente Uden
Aanvullende informatie Handhaven aantal vrijwilligers 2014 (4.581)