Verberg het menu

Onderbouwing actuele ontwikkelingen

De economische situatie is nog steeds zorgwekkend te noemen. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht in 2014 een lichte groei van 0,75% en in 2015 van 1,25%. Het overheidstekort bedraagt in 2014 2,9% en daalt naar verwachting in 2015 naar 2,2%, daarmee komt Nederland ruim onder de Europese maximum norm van 3 procent.

De belangrijkste neerwaartse risico’s zijn deflatie in het eurogebied en een escalatie van de situatie in Oekraïne. De ECB heeft een krachtig signaal afgegeven dat zij bereid is tot onconventioneel beleid om verdere daling van de inflatie tegen te gaan. Op 4 september 2014 heeft de ECB het belangrijkste rentetarief, de refirente, verlaagd met 0,10% naar 0,05%.

De arbeidsmarkt reageert vertraagd op het economische herstel. In 2014 is er sprake van een lichte toename van de werkloosheid. In 2015 zal naar verwachting in lichte daling zichtbaar zijn. Bedrijven gaan eerst de al aanwezige productiecapaciteit beter benutten voordat ze extra mensen aannemen.

Deze ontwikkelingen hebben vanzelfsprekend zijn weerslag op de financiën van de gemeente Uden.