Verberg het menu

Rentevisie

Als er gesproken wordt over de rente van de Europese Centrale Bank (ECB) gaat het meestal om de zogenaamde refirente. De refirente is de rente die banken moeten betalen aan de ECB wanneer zij geld bij de ECB opnemen De ECB heeft op 4 september 2014 de refirente verlaagd naar 0,05 %, het laagste niveau ooit. Met de verlaging wil de ECB de economie en de inflatie stimuleren. Door de lagere rente wordt het goedkoper om geld te lenen..

De situatie op de rentemarkt kan worden bezien op de lange en korte termijn. Als referentierente voor de korte markt (geldmarkt) wordt gewoonlijk de 3-maands Euribor (Euro Interbank Offered Rate) gebruikt. Op de lange markt ofwel kapitaalmarkt fungeert het tarief van de 10-jaars staatslening als referentie.


De standen van de genoemde renteniveaus luidden:

  • 3-maands Euribor: 0,203 (stand 9 juli 2014)

De 3-maands Euribor is de achterliggende jaren aanzienlijk gedaald, mede door ingrijpen van de Europese Centrale Bank. Het huidige jaar is deze weer licht gestegen. De verwachting is dat het niveau van 0,203% het komende jaar licht zal gaan stijgen.

  • 10-jaars staatsobligatie

De huidige rentestand van een 10-jaars staatslening is 1,450% (stand 9 juli 2014). Ook deze rente is de afgelopen jaren fors gedaald. Medio 2013 liep deze rente licht op, waarna deze begin 2014 weer daalde. De verwachting is dat deze rente voorlopig ongeveer gelijk blijft. 

Voor de gemeente Uden betekent dit dat het aantrekken van langlopende leningen nog steeds relatief goedkoop is. Aangezien de verwachting is dat er voorlopig geen hoog financieringstekort zal zijn, is het momenteel niet noodzakelijk om een langlopende lening af te sluiten.

Let wel, bovenstaande prognose is een momentopname. Gezien de snelheid van de ontwikkelingen op de financiële markt is het goed mogelijk dat ten tijde van behandeling van de programmabegroting in de raadsvergadering de economische situatie weer gewijzigd is