Verberg het menu

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geheven van degenen die in de gemeente gebruik maken van een perceel waarvoor een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijk afval geldt. Het tarief van de afvalstoffenheffing voor 2015 is gebaseerd op het tarief 2014 aangepast met de inflatiecorrectie van 1% .

Tarieven 2013 2014 2015
Voor een meerpersoonshuishouden € 289,92 € 228,72 € 231,00
Voor een eenpersoonshuishouden € 239,64 € 276,72 € 279,48