Verberg het menu

Belastingopbrengsten

Belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000)

belastingopbrengsten rekening 2013 begroting 2014 begroting 2015
Onroerende zaakbelastingen 7.834 8.522 8.833
Afvalstoffenheffing 4.649 4.326 4.444
Rioolheffingen 3.616 3.799 3.880
Marktgelden 99 97 98
Begrafenisrechten 241 311 321
Parkeerbelasting 2.217 2.687 2.714
Reclamebelasting 174 226 229
Bouwleges 423 995 1.024
Secretarieleges 616 654 668
totale opbrengsten 19.869 21.617 22.211