Verberg het menu

Onroerende-zaakbelastingen

Onder de naam ‘onroerende zaakbelastingen’ worden van onroerende zaken die binnen de gemeentegrenzen liggen de volgende belastingen geheven;

  • een gebruikersbelasting van degenen die bij het begin van het kalenderjaar onroerende zaken gebruiken. Dit geldt niet voor woningen;
  • een eigenarenbelasting van degenen die bij het begin van het kalenderjaar eigenaar zijn van onroerende zaken (formeel: “het genot hebben krachtens eigendom, bezit of beperkt recht”).

De heffingsgrondslag is de waarde van de onroerende zaak naar peildatum 1 januari 2014.
De tarieven voor 2015 zijn gebaseerd op de tarieven voor 2014 verhoogd met 1% netto inflatiecorrectie, rekening houdend met ontwikkelingen Centrum Uden-West.
Het tarief van de onroerende zaakbelasting kan vervolgens als volgt worden weergegeven als een percentage van de waarde van een onroerende zaak.