Verberg het menu

Ontwikkeling OZB tarieven gemeente Uden

Tarieven 2013 2014 2015
Woningen      
Eigenaren 0,0839% 0,0824% 0,10766%
Niet-woningen      
Eigenaren 0,1790% 0,1759% 0,2121%
Gebruikers 0,1429% 0,1404% 0,1694%
De totale opbrengst OZB 2015 wordt geraamd op     2015
Van gebruikers     1.953.660
van eigenaren     6.879.239
Totaal     8.832.899