Verberg het menu

Reclamebelasting

Onder de naam reclamebelasting wordt een belasting geheven voor een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg. Het tarief voor 2015 is gebaseerd op het tarief 2014 inclusief inflatiecorrectie van 1 %.
De opbrengst van de heffing wordt, na aftrek van de heffingskosten, aan de Stichting Uden Promotie in de vorm van een subsidie overgedragen. De besteding dient ten goede te komen aan het algemene ondernemersklimaat van het centrum van Uden. Met de Stichting Uden Promotie worden jaarlijks afspraken gemaakt over de doorberekening van de inflatiecorrectie in de tarieven. Deze tarieven worden opgenomen in de ‘verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting’, welke in december aan de Raad wordt aangeboden.