Verberg het menu

Openbare verlichting (Voorziening 2005)

Beleid

In 2009 is de onderhoudsvoorziening openbare verlichting (OVL) ingesteld met als doel het in stand houden van het gemeentelijk openbaar verlichtingsnet door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud. Hierin is onder andere aangegeven, dat een voorziening openbare verlichting ingesteld wordt om de mogelijke fluctuaties in het planmatige onderhoud OVL beter te kunnen opvangen. Ook openbare verlichting is in het plan Herijking onderhouds-fondsen Openbare Ruimte 2013-2016 opgenomen. Hierin zijn de uitgangspunten uit het vorige plan van 2008 herzien en zijn de beleidsuitgangspunten bijgesteld en uitgebreid. Echter met het oog op de economische situatie is er niet gekozen voor dit beleid (optie 1). In het plan zijn nog twee extra opties doorgerekend. Een duurzaam alternatief (optie 2) en een optie waar uitgegaan wordt van de huidige beschikbare middelen (optie 3). De keuze is gemaakt om verder te gaan met optie drie. Met dezelfde middelen wordt nu gewerkt aan een zo efficiënt mogelijke werkwijze om zo de ergste knelpunten (Vervanging HPLN lampen) op te lossen en zoveel mogelijk te werken met duurzame verlichting (bijvoorbeeld LED) Hierdoor blijven de kosten voor elektriciteit en onderhoud de komende jaren hoger dan bij optie één. Van een verbetering van de openbare verlichting is voorlopig op bescheiden wijze sprake.

Begroting 2015

De storting in de onderhoudsvoorziening bedraagt in deze begroting € 210.551 (exclusief areaaluitbreiding t/m 2014).
Voor 2015 staan de Veghelsedijk en de Hoevenseveld als integrale projecten gepland.
Alle werkzaamheden met betrekking tot het vervangen van armaturen/lichtmasten worden gebundeld weggezet. De focus ligt op het verduurzamen van Uden. Het komende jaar vindt de verduurzaming in Odiliapeel plaatsin o.a. de volgende straten; Beukenlaan, Boekweitstraat, pastoor van Houtstraat Koolmeesstraat Korenbloemstraat Spechtenlaan, Tarwestraat en Wikkestraat.
De voorbereiding van dit project is in gang gezet en de uitvoering hiervan wordt tegelijker tijd met de werkzaamheden van 2014 medio april 2015 uitgevoerd.
Voor de straten,  Oude Dijk, Wilhelminastraat, Abdijlaan, Millsebaan en de Kleuterweg worden in 2015 herverlichtingsplannen voorbereid.