Verberg het menu

Minder regels

Wat willen we bereiken?

In het naleven van regels gaan we vooral op basis van menselijkheid en vriendelijkheid opereren. Mediation wordt belangrijker om tot oplossingen te komen. Daar waar regels gehandhaafd moeten worden, is de menselijke Udense maat belangrijk. De rol van de toezichthouders in de publieke ruimte is belangrijk; zij letten niet alleen op overlast en regels, maar zij zijn vooral gastheer en –dame in een gastvrij Uden.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • In 2015 zetten wij dit voort door te zorgen dat de huidige regels worden nageleefd.
  • Duidelijke regels zijn een essentieel onderdeel van een veilige leef-, woon- en werkomgeving.
  • De handhavers in de openbare ruimte hebben hierin een spilfunctie. Handhavers opereren samen met de politie, ze zijn professioneel en zijn duidelijk herkenbaar aan hun uniform.
  • We voegen gastheerschap toe aan de bestuurlijke opdracht aan onze handhavers.
  • Menselijke Udense maat is een belangrijke maatstaf bij de wijze van handhaving.

Prestatie-indicator

Indicator Handhaven oordeel burger controle handhaving regels.
Werkelijk 2013 Oordeel burger controle handhaving regels 6.2
Prognose 2015 Oordeel burger controle handhaving regels 6.2
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
Aanvullende info

Handhaven huidige score

2-jaarlijkse burgerpeiling (volgende in 2015)