Verberg het menu

Veilig uitgaan

Wat willen we bereiken?

Uden wil een veilige gemeente zijn, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Kortom een VEILIG Uden. Het centrum van Uden moet meer het regionaal uitgaanscentrum gaan worden. Prioriteit binnen Uden is o.a. het uitgaansgeweld.

  • Met betrekking tot het terugdringen van geweldsincidenten is een samenwerking tussen politie, boa’s, horeca, bezoekers en gemeente van belang. Deze samenwerking wordt zowel op straat als in verschillende overleggen geborgd.
  • In samenwerking met politie, de horecaondernemers en bezoekers wordt getracht een veilig uitgaan te creëren. In het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid worden de verschillende instrumenten benoemd die een bijdrage moeten leveren aan een veilig uitgaan.
  • De huidige vrije horecasluitingstijden blijven behouden. Om praktische reden wordt de uitlooptijd van 15 minuten uitgebreid naar 30 minuten.
  • De coalitie vindt het belangrijk dat er meer uitgaansgelegenheden komen voor de jongeren. De jeugd  van Uden en de regio binden we aan de gemeente Uden. Een jeugdcafé 0.0 zodat de jeugd onder de 18 (ook zonder alcohol) kan uitgaan, ondersteunen we.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Aanpassen uitlooptijden horecasluiting (APV).
  • Creëren uitgaansgelegenheid 18- in samenwerking met horeca en Compass.

Prestatie-indicatoren

Indicator Aantal geweldsincidenten
Werkelijk 2013 576
Prognose 2015 550
Informatiebron Kadernota integrale veiligheid en uitvoeringsprogramma veiligheid, monitorgegevens politie
Aanvullende informatie Het aantal geweldsincidenten ten opzichte van het voorafgaande jaar is afgenomen. Niet specifiek op het uitgaan gericht.