Verberg het menu

Programmarekening 2015

De Programmarekening bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag leest u bij de diverse programma’s uitgebreid terug wat er is gerealiseerd, met hierbij een doorkijk naar 2016. In de jaarrekening vindt u alle van belang zijnde financiële informatie. Tevens is een samenvatting opgenomen met daarin de belangrijkste onderwerpen uit zowel het jaarverslag als de jaarrekening.