Verberg het menu

Analyse jaarrekeningresultaat 2015

Programma   Resultaat  
DUURZAAM WONEN EN ONDERNEMEN
Bouwleges -190.000 N
Onroerend goed-exploitatie verkoop panden 190.000 V
Omgevingsvergunningen 104.000 V
Afwijking kostenplaatsen 259.000 V
Saldo overige afwijkingen  (producten < € 100.000) 28.000 V
Resultaat programma Duurzaam Wonen en Ondernemen 391.000 V
Voor de specificatie van deze analyse klik hier      
 
MAXIMAAL MEEDOEN
Uitkeringen levensonderhoud 180.000 V
Kosten invoeringsbudget jeugdwet 155.000 V
Saldo overige afwijkingen  (producten < € 100.000) 358.000 V
Resultaat programma Maximaal Meedoen 693.000 V
Voor de specificatie van deze analyse klik hier      
 
GOED LEVEN EN ONTMOETEN
Accommodaties -peuter-en kinderopvang -104.000 N
Accommodaties -wijkgebouwen en ontmoetingspleinen 177.000 V
Onderhoud openbaar groen 176.000 V
Herinrichting omgeving nieuwbouw Udens College (*) 100.000 V
Afwijking kostenplaatsen -252.000 N
Saldo overige afwijkingen  (producten < € 100.000) 417.000 V
Resultaat programma Goed Leven en Ontmoeten 514.000 V
Voor de specificatie van deze analyse klik hier      
(*) Voorgesteld wordt dit budget naar 2016 over te hevelen bij de resultaatbestemming 
 
VEILIG GEVOEL
Afwijking kostenplaatsen 128.000 V
Saldo overige afwijkingen  (producten < € 100.000) 87.000 V
Resultaat programma Veilig Gevoel 215.000 V
Voor de specificatie van deze analyse klik hier      
       
DIENSTBARE EN BETROUWBARE OVERHEID
Onroerende zaakbelastingen opbrengst -436.000 N
Algemene uitkering 128.000 V
Deelneming Markant -227.000 N
Pensioenvoorziening -545.000 N
Saldo overige afwijkingen  (producten < € 100.000) 41.000 V
Resultaat programma Dienstbare en Betrouwbare Overheid -1.039.000 N
Voor de specificatie van deze analyse klik hier      
 
TOTAAL REKENINGRESULTAAT 2015  (voor bestemming ) 774.000 V