Verberg het menu

Balans en toelichting

Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen op een bepaald moment. Anders gezegd: op de balans staat wat je hebt (activa, de linkerzijde van de balans) en hoe je die bezittingen gefinancierd hebt (passiva, de rechterzijde van de balans, met eigen vermogen of bijvoorbeeld met leningen, vreemd vermogen).