Verberg het menu

Bijlagen

Als extra informatie hebben we een aantal bijlagen opgenomen. De meeste van deze bijlagen zijn cijfermatig van aard en geven nadere informatie op de balans. Met de SISA bijlage (Single Audit Single Information) wordt verantwoording afgelegd over de specifieke uitkeringen die de gemeente ontvangt.