Verberg het menu

Hoofdlijnen

De verslaggevingsregels voor het opstellen van de Programmarekening zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Volgens die richtlijnen dient de gemeente een aantal overzichten op te nemen die op hoofdlijnen een beeld geven van de jaarrekening.

Zo wordt de Programmarekening cijfermatig op hoofdlijnen gepresenteerd. De term 'programmarekening' wordt overigens conform de BBV met ingang van dit jaar vervangen door de term 'overzicht van baten en lasten'. Ook geven we in een totaaloverzicht weer de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente.

Het overzicht van alle incidentele baten en lasten is eveneens verplicht.

Tenslotte presenteren we hier de monitor van de bezuinigingstaakstellingen. In dit document hebben we overigens ook toegevoegd de nieuwe bezuinigingen uit Programmabegroting 2015. Op die manier is deze bezuinigingsmonitor uitputtend en volledig actueel.