Verberg het menu

Dienstbare en betrouwbare overheid

De dienstverlening aan onze burgers is één van de speerpunten van de gemeentelijke organisatie. Digitalisering van de dienstverlening is een prominent onderdeel daarvan. Ongeveer honderd producten kunnen via de Digitale balie worden aangevraagd en/of afgehandeld. Door het standaardiseren en digitaliseren van de eenvoudigere producten, maken we ruimte voor klanten met een complexe vraag. Deze klanten krijgen te maken met één medewerker, die ervoor zorgt dat zij goed geïnformeerd worden over alle elementen van de vraag, en dat deze vraag adequaat wordt afgehandeld. Middels een totaal vernieuwde website kunnen inwoners sneller informatie inwinnen en producten aanvragen.

Door de aanhoudende economische recessie staat sinds 2012 de begroting van Uden onder druk. Door onder andere minder inkomsten van het Rijk en tegenvallende grondverkopen, was het noodzakelijk om een aanzienlijk pakket aan bezuinigingsmaatregelen op te nemen en zo een sluitende begroting te kunnen aanbieden. De uitvoering van deze bezuinigingsmaatregelen ligt prima op schema. De raad wordt daar periodiek over geïnformeerd. Duidelijk is dat de meerjarenbegroting van de gemeente Uden sluitend is. De afgelopen jaren is er evenwicht ontstaan in verantwoord investeren en het op realistische wijze doorvoeren van bezuinigingen.

Ook in 2015 zijn de decentralisatie van Rijkstaken en de druk op eventuele schaalvergroting van invloed geweest op de samenwerking met omliggende gemeenten. Zeker in de ontwikkeling van de drie transities is er sprake van samenwerking in een groter regionaal verband.

De samenwerking in de AgriFood Capital en met de z.g. Maashorstgemeenten heeft meer accent gekregen. Naast ambtelijke deelname in de verschillende regionale netwerken, pakt Uden op bepaalde onderwerpen ook op bestuurlijk niveau een stevige rol. Uden neemt deel aan de regionale bestuurlijke kopgroep detailhandel. Uden zit ook in de regionale bestuurlijke kopgroep infrastructuur en is bestuurlijk trekker van Agro-as de Peel. Door Has Den Bosch is een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van AgriFood bedrijven en het zorgcluster in Uden ‘Uden, de schakel tussen Agrifood en Zorg’. Een team van 11-12 jarige scholieren uit Uden heeft deelgenomen aan de Keukenbazen kookwedstrijd.

Het programma Dienstbare en betrouwbare overheid heeft vier doelstellingen. Ga direct naar:

Ieder programma heeft een eigen menuknop. Hier vindt u informatie over: