Verberg het menu

Samenwerken in de regio

2015 was het tweede jaar van de samenwerking in AgriFood Capital. In februari vond de 3e bijeenkomst plaats met Udense ondernemers in het kader van zaaien, groeien en oogsten. Studenten van de HAS hebben de agrifood en zorg keten in Uden in beeld gebracht. Twee ondernemers hebben in 2015 een Reap bijdrage ontvangen en 22 Udense ondernemers worden of zijn tot nu toe ondersteund door Ondernemerslift+. Vorig jaar vond de eerste Keukenbazen kookwedstrijd plaats. Ook een Udens team van jeugdigen van groep 7 en 8 heeft aan de finale deelgenomen.

Voor 2016 staat de evaluatie en verlenging van de samenwerking op de bestuurlijke agenda. Het tot nu toe separate programma 5*Regio Noordoost brabant is vanaf dit jaar geïntegreerd in AgriFood Capital. Uden is bestuurlijk trekker geworden van de gebiedsontwikkeling Agro-as de Peel.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd  gestart/onderhanden  nog niet opgestart

  Samenwerken in de regio   Toelichting
1 Udense bedrijven en onderwijs stimuleren om projecten op te zetten binnen Agrifood Capital. Dit is een continue activiteit. Zo zijn er bijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd en zijn projecten als Keukenbazen en de Food to Fit awards 2015 gefaciliteerd. 
2 Faciliteren van kennistafels met ondernemers om innovatie en business te stimuleren. In samenwerking met Agrifood Capital en UOV De Kring zijn enkele bijeenkomsten georganiseerd om ondernemers te stimuleren innovatieve projecten op te zetten.
3 Bestuurlijke en ambtelijke deelname in diverse regionale netwerken. Naast ambtelijke deelname in de verschillende regionale netwerken pakt Uden op bepaalde onderwerpen ook op bestuurlijk niveau een stevige rol. Uden neemt deel aan de regionale bestuurlijke kopgroep detailhandel. Uden zit ook in de regionale bestuurlijke kopgroep infrastructuur en is bestuurlijk trekker van Agro-as de Peel. Door Has Den Bosch is een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van AgriFood bedrijven en het zorgcluster in Uden ‘Uden, de schakel tussen Agrifood en Zorg’.

Prestatie indicatoren

Indicator Aantal bedrijven wat deelneemt aan projecten binnen Agrifood Capital
Werkelijk 2014 Ecovat energy Storage System en Diabetes Challenge (Brabant zorg) hebben een REAP bijdrage ontvangen.
Prognose 2015 Elk jaar minimaal één ondernemer meer bij een project betrokken (voor 2015: 2)
Werkelijk 2015 3: Carezzo Nutrition heeft een eervolle vermelding ontvangen bij de BOV Agri Food to Fit Award. Blauwrijk en Aroma Uden zijn betrokken bij REAP projecten. Gemeente Uden heeft deelgenomen aan een project voor het in beeld brengen van de AgriFood structuur in de gemeenten van Agro-as de Peel. Hiervoor is door de HAS een onderzoek uitgevoerd.
Informatiebron Jaarverslag Stichting Agrifood Capital
Aanvullende informatie De invloedsfeer op de stichting (vanuit de gemeente) is beperkt.