Verberg het menu

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht programma (in €)

Programma Duurzaam wonen en ondernemen (V=voordeel, N=nadeel)

 

Rekening 2014

*

Rekening 2014 cf indeling 2015 * Begroting 2015 Begroting incl wijz 2015 Rekening 2015 Verschil V/N
Lasten 30.127.948 30.584.872 23.655.151 27.980.728 24.641.714 3.339.014 V
Baten 25.992.017 26.520.667 21.078.459 27.718.605 27.249.721 -468.884 N
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten 4.135.931 4.064.205 2.576.692 262.123 -2.608.007 2.870.130 V
Mutatie reserves 4.838.225 4.838.225 3.520.174 6.133.033 8.612.374 -2.479.341 N
Gerealiseerde resultaat 8.974.157 8.902.430 6.096.866 6.395.156 6.004.367 390.789 V

* In de programmarekening 2015 is een andere indeling van de bestuurlijke producten opgenomen ten opzichte van de programmarekening 2014, dat naar aanleiding van de nieuwe coalitie. Hierdoor zijn er diverse budgetten verschoven naar andere programma's. Om de vergelijkbaarheid mogelijk te maken presenteren we de cijfers uit programmarekening 2014 eveneens op basis van die nieuwe indeling.

Analyse op hoofdlijnen

Specificatie per bestuurlijk product (PDF, 55.1 kB)