Verberg het menu

Recreëren in de buitenlucht

Uden is een prachtige groene stad met veel natuur en recreatiemogelijkheden. De Maashorst is een uniek natuurgebied van uitgestrekte bos- en heidecomplexen. Fraaie houtwallen en bouw- en weilanden zorgen voor een afwisselend landschap. Natuurcentrum De Maashorst midden in het bosgebied is de ideale ‘stop’ voor veel fietsers en wandelaars.

De Peelrandbreuk is met zijn wijstgronden een veel bezocht landschapsmonument, van waaruit het wandelnetwerk verbindingen legt met recreatieve voorzieningen in de wijken en buurten, zoals het A50-Landschapspark, het Mellepark, het Stadspark en het onlangs gerealiseerde Zuiderpark. Reden genoeg dus om de fiets te pakken of in de wandelschoenen te stappen en te genieten van de Udense natuur en haar vele recreatiemogelijkheden.

Realisatie in één oogopslag

 opgestart/volgens   planning vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Recreëren in de buitenlucht   Toelichting
1 Afspraken maken met en samenwerking tussen lokale ondernemers op gebied van toerisme en recreatie met als doel toename bezoekers en/of toename van de verblijfsduur in Uden. Niet alleen via Verfrissend Zorglandschap, als onderdeel van Landschap van Allure, maar ook via de inzet van cultuur als verbinding, wordt ingezet op een aantrekkelijke woon- en leefomgeving, waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van aanwezige voorzieningen. Niet alleen door toeristen/recreanten, maar ook door de eigen inwoners. De inspanning is gericht op versterking van samenwerking en innovatie, waarbij de VVV een belangrijke aanjager is.
2 Ontwikkelen natuurgebied en schil de Maashorst. De ontwikkeling ligt op schema en verloopt in samenspraak met de Maashorst gemeenten.

Realisatie 2014 in kengetallen

Aantal recreatieve bezoekers in de Maashorst (10% meer na 4 jaar)
  2011 2012 2013 2014
Prognose 0-meting, 2013 eerste prestatiemeting Geen * Geen
Werkelijk De Maashorst telt bijna 1 miljoen bezoeken Geen * n.v.t.

 Informatiebron: Bezoekersonderzoek als onderdeel van het Maashorstmanifest

Toelichting: In 2013 zou een nieuw bezoekersonderzoek plaatsvinden. De ontwikkelingen in de Maashorst gaan op dit moment snel. De stuurgroep heeft, onder andere met het oog op de kosten van dit onderzoek en andere prioriteiten, het onderzoek enkele jaren uitgesteld. Zie ook kengetal duurzaam wonen en ondernemen versterken buitengebied.