Verberg het menu

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht programma (in €)

Programma Goed leven en goed ontmoeten (V=voordeel, N=nadeel)

 

Rekening 2014

*

Rekening 2014 cf indeling 2015 * Begroting 2015 Begroting incl wijz 2015 Rekening 2015 Verschil V/N
Lasten 34.703.769 29.375.517 28.942.130 35.400.984 33.867.842 1.533.142 V
Baten 8.895.974 8.052.517 7.425.532 11.795.238 11.916.876 121.638 V
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten

25.807.795

21.323.000

21.516.598

23.605.746

21.950.966

1.654.780

V

Mutatie reserves -1.136.377 -1.301.498 -1.379.990 -5.292.730 -4.152.441 -1.140.289 N
Gerealiseerde resultaat 24.671.418 20.021.502 20.136.608 18.313.016 17.798.525 514.491 V

* In de programmarekening 2015 is een andere indeling van de bestuurlijke producten opgenomen ten opzichte van de programmarekening 2014., dat naar aanleiding van de nieuwe coalitie. Hierdoor zijn er diverse budgetten verschoven naar andere programma's. Om de vergelijkbaarheid mogelijk te maken presenteren we de cijfers uit programmarekening 2014 eveneens op basis van die nieuwe indeling.

Analyse op hoofdlijnen

Specificatie per bestuurlijk product (PDF, 62.0 kB)