Verberg het menu

Highlights per portefeuille

Burgemeester Henk Hellegersfoto Henk Hellegers

Portefeuille: Bestuurlijke organisatie en coördinatie, Intergemeentelijke samenwerking, Openbare orde en veiligheid, Communicatie, Representatie en jumelage, Algemene juridische zaken, Levenszaken en interne zaken, Integrale handhaving, Defensie en vliegbasis, Dierenwelzijn, Drank- en Horecawet, Udenaar de Toekomst, Uden Wereldwijd.

Lees hier over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van openbare orde en veiligheid, burgerparticipatie, de  vliegbasis en huisvesting van brandweer en politie.

 

Wethouder René Peerenboomportretfoto rene peerenboom

Portefeuille: Loco-burgemeester, Ruimtelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting en woningbouw, Financiën en grondbedrijf, Ontwikkeling Uden-Noord, Hoek Plan Promenade.

Lees hier over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van financiën, de woningmarkt en de ontwikkeling van het het centrum en Uden-Noord.

 

Wethouder Thijs Vonk

Portefeuille: Economische zaken en werkgelegenheid (evenementenbeleid en citymarketing), Ontwikkeling centrum, Recreatie en toerisme, Onderwijs, Educatie, Brede school, Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, Jeugd (inclusief transitie) en jongeren, Volksgezondheid, Leerlingenvervoer.

Lees hier over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, jeugdzorg, centrum-ontwikkelingen en over Agrifood Capital.

Highlights Ben Tuithof

Portefeuille: Openbare Werken, Beheer, Toezicht en handhaving openbare ruimte, Handhaving bouwen en milieu, Sport, Personeel, Organisatie en dienstverlening.

Lees hier over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling, aanleg glasvezel in het buitengebied, onderhoud openbare ruimte en onze dienstverlening. 

Wethouder Matthie van Merwerode

Portefeuille: Duurzaamheid en milieu, Natuur en Landschap, Maashorst en Landschappen van Allure, Cultuur, Verkeer en Vervoer (incl. Regiotaxi), Ontwikkeling en Beheer Bedrijventerreinen (exclusief Uden-Noord)

Lees hier over belangrijke ontwikkelingen op het gebied duurzaamheid en milieu, cultuur, de Maashorst en ontwikkeling en beheer bedrijventerreinen.

Wethouder Gerrit Overmans

Portefeuille: Maatschappelijk ontwikkeling en Sociale zaken, Armoedebeleid en schulddienstverlening, Transitie AWBZ, Invoering Participatiebeleid, Samenlevingsopbouw, Burgerparticipatie en gebiedsplatforms, Arbeidsmarktbeleid, Integratie en inburgering.

Lees hier over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van zorg en ondersteuning, burgerparticipatie en arbeid.