Verberg het menu

"Wij willen dat Uden een gemeente is waar mensen zich welkom en veilig voelen"

Burgemeester Henk Hellegers:

"Dit jaar kreeg de G1000, die in 2014 gestart is, een vervolg. Tijdens de burgertop in 2014 is een belangrijke stap gezet in een actieve en nieuwe vormgeving aan een moderne lokale democratie. Dit jaar zijn Udenaren aan de slag gegaan met de top 10 aan ideeen die uit de G1000 zijn gekomen. Deze ideeën kunnen onze gemeente nog groener, gezonder, gastvrijer en gezelliger maken. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft laten weten de G1000 in Uden te blijven volgen. De G1000 heeft een duidelijke verbinding met Udenaar de toekomst. De kracht van de G1000 en van Udenaar de toekomst ligt niet bij de gemeente, maar de gemeente denkt graag mee.

Wij willen dat Uden een gemeente is waar mensen – inwoners, werknemers van de vele bedrijven in Uden en gasten, zich welkom en veilig voelen. Om dit te kunnen realiseren levert de gemeente op verschillende niveaus een bijdrage aan de verbetering van de lokale veiligheid. Ook dit jaar hebben we ervoor gezorgd dat Uden een veilige gemeente is.

Afgelopen jaar hebben we met het maatschappelijk middenveld en Tweede Kamerleden gesproken over de komst van de F35 naar Uden. Dit onderwerp krijgt dit jaar een vervolg.

Een ander onderwerp van aandacht was de huisvesting van politie en brandweer. De nationale politie heeft inmiddels vorm gekregen in een samenwerking met negen gemeenten. Afgelopen jaar hebben we gesproken over de huisvesting van de nationale politie in Uden. We zetten in op gezamenlijke huisvesting van politie en brandweer. Hier komt naar verwachting in 2016 duidelijkheid over."