Verberg het menu

"De positieve resultaten van de afvalproeven en ervaringen van de inwoners zijn veelbelovend"

Wethouder Ben Tuithof:

“Uden heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Het reduceren van het restafval per inwoner van 233 kg naar 75 kg in 2020, is één van die ambities. In 2015 zijn we, samen met de bewoners van de wijken Melle en Hoeven, gestart met het testen van een andere manier van afvalinzameling, waarbij we meer afval gescheiden inzamelen zodat er minder restafval overblijft. De pilot loopt inmiddels een half jaar en de resultaten zijn veelbelovend. De positieve resultaten en  ervaringen van de bewoners laten zien dat we op de goede weg zijn. Zo kunnen we straks voor heel Uden een nieuwe manier van afval inzamelen invoeren, waarbij meer waardevolle grondstoffen worden hergebruikt en we minder restafval over houden.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de geplande aanleg van glasvezel in het buitengebied. In 2015 kwam de kogel door de kerk; met behulp van provinciale subsidie kan het project doorgang vinden. De voorbereidingen zijn in volle gang. Volgens de planning wordt in september gestart met de aanleg zodat eind 2017 ook alle bewoners en bedrijven in het buitengebied kunnen profiteren van de vele voordelen die een snelle internverbinding biedt. Ons buitengebied blijft mede daardoor een aantrekkelijk gebied om te wonen en te werken. 

In 2015 is er ook weer flink geïnvesteerd in renovatie en herinrichting van de openbare ruimte. Zo onderging de Pastoor Spieringstraat een metamorfose in het plan Centrum Promenade en is er een moderne parkeergarage toegevoegd aan de het parkeeraanbod. De riolering en bestrating in de Professor Pulserstraat en in diverse straten in Odiliapeel vervangen. In het najaar van 2016 krijgt de Veghelse dijk een fikse opknapbeurt. Verder starten we met de aanleg van het MFA-plein in Odiliapeel en de Verlengde Noordlaan.

De mogelijke sloop van het karakteristieke Knekelhuisje is sinds 2015 gelukkig van de baan. Daarmee hebben we een bijzonder cultuurhistorisch gebouwtje weten te behouden. Op het gebied van sport werden in 2015 een kunstgrasveld vervangen en twee nieuwe aangelegd, voor voetbalclub UDI’19 en Hockey Club Uden. Verder zijn wij zeer verheugd dat we in 2015 met de voltallige gemeenteraad overeenstemming hebben bereikt over de plannen om het nieuwe Udens College te voorzien van een volwaardige sporthal en daarmee de binnensporten in Uden meer kunnen faciliteren.

We blijven onafgebroken werken aan verbetering van onze dienstverlening. In 2015 introduceerden we de snelbalie. Inwoners hoeven geen afspraak meer te maken om hun paspoort of rijbewijs op te halen en worden snel geholpen. Ook werken we aan onze telefonische bereikbaarheid."