Verberg het menu

"De regionale én financiële positie van Uden is verbeterd!"

Wethouder René Peerenboom:

“De financiële positie van Uden verbetert. We hebben het jaar 2015 kunnen afsluiten met een positief saldo van € 774.000. Deze meevaller is met name veroorzaakt door een overschot op de zorgkosten. Dat overschot reserveren we om toekomstige tekorten in het sociaal domein te kunnen opvangen. Naar verwachting zal het Rijk de komende jaren haar budgetten verlagen en hebben we straks een reserve hard nodig om een verantwoord sociaal beleid voort te zetten.

Uden blijft kiezen voor een gedegen financieel beleid. Er is de laatste jaren flink bezuinigd. Mede daarom is onze financiële basis nog steeds gezond. We verwachten dat er het komend jaar geen extra bezuinigingen nodig zijn door maatregelen van het Rijk, maar we verwachten ook geen extra financiële ruimte te krijgen voor nieuwe investeringen.

Sinds februari 2015 heeft Uden er een prachtige winkelpromenade bij met aanwinsten als H&M, V&D, LaPlace, Amac, We Fashion, Open 32, T-Mobile en een vestiging van de Rabobank. Daarnaast zijn er 31 sociale huurwoningen en twee parkeerdekken gerealiseerd. De Promenade is mooie aanvulling voor ons centrum waar het goed winkelen, gemakkelijk parkeren en fijn wonen is. Uiteraard is het erg jammer dat de V&D- en LaPlace-vestiging hun deuren hebben moeten sluiten. Uden is twee trekkers en goedlopende winkels kwijtgeraakt. We hopen dat het pand snel een nieuwe goede invulling krijgt. De komst van de Promenade is ook aanjager geweest voor kwaliteitsverbetering in de rest van het centrum. Met een opknapbeurt van de gevels van aangrenzende panden en elders in het centrum, is de uitstraling van ons centrum erg verbeterd.

In Uden Noord wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Foodcourt met daarin McDonalds, Subway en KFC. Niet alleen de snelwegautomobilist, maar ook de Udenaar en mensen uit de regio zullen er graag komen. De komst van het Foodcourt is ook goed voor de werkgelegenheid.
De ontwikkeling van het Zorgpark in en om Uden Noord is in volle gang. De bundeling van bedrijven en organisaties met veelal vernieuwende zorg en wellness concepten, zal de regionale functie van Uden enorm versterken. Het bestemmingsplan voor het multizorgcentrum is nu in de laatste fase van de voorbereiding.

Het herstel van de woningmarkt heeft zich boven verwachting goed doorgezet in 2015. Er was een duidelijke toename van de vraag naar koopwoningen. Het aantal in aanbouw genomen woningen van 203 ligt dan ook fors boven het verwachte aantal van 160.
In de eerste helft van 2015 hebben we het woningmarktonderzoek afgerond. De resultaten van het onderzoek en gesprekken met inwoners geven een goed beeld van de woonwensen en – behoeften van onze inwoners. Op basis daarvan is het woningbouwprogramma aangepast en zijn nieuwe woningbouwlocaties toegevoegd."