Verberg het menu

"Met programma’s als het JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) stimuleren we gezond eten, voldoende bewegen en een fijn sociaal leven"

Wethouder Thijs Vonk:

"Vanuit de gedachte dat kinderen en jongeren de toekomstige inwoners zijn van onze gemeente, zetten wij actief in op een goed leefklimaat, nu en in de toekomst. Het motto daarbij is ‘voorkomen is beter dan genezen’. Met programma’s en projecten als het JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) en  buurtsportcoaches, stimuleren we gezond eten, voldoende bewegen en een fijn sociaal leven. Raakt het kind (en het gezin) toch in een moeilijke situatie, dan biedt het Basisteam Jeugd en Gezin de juiste hulp en ondersteuning. In 2015 is hiervoor een goede basis gelegd. De samenwerking in de kern wordt nu samen met de regio verder uitgebouwd, om de kwaliteit van de jeugdzorg nog verder te verhogen.

Ook modern onderwijs van goede kwaliteit draagt eraan bij dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen. Gebouwen met een duurzame inrichting en klimaat. Flexibel qua gebruik, om zo ook toekomstige ontwikkelingen zoals teruglopende leerlingaantallen te kunnen opvangen. We hebben in 2015 belangrijke stappen gezet in aanloop naar de realisatie van de nieuwbouw van het Udens College. Ook wordt dit jaar in Odiliapeel het nieuwe Kindcentrum opgeleverd, een belangrijke impuls voor de ontwikkeling van het kind en de leefbaarheid in het dorp.

De herbouw van de afgebrande basisscholen Jan Bluyssen en De Brinck is in volle gang. Een vervelende aanleiding, die uiteindelijk heeft geleid tot een schoolvoorbeeld van samenwerken tussen de scholen, omwonenden en gemeente. Daarbij is een hoge kwaliteit behaald, want door de toepassing van innovatieve vormen van gebruik van energie en materialen, is het wellicht een van de meest duurzame scholen van Nederland.

Een andere belangrijke ontwikkeling voor een vitale gemeenschap, is het economisch klimaat. Het winkelcentrum van Uden heeft een regionale functie en uitstraling. Daarom is afgelopen jaren fors geïnvesteerd. In 2015 zijn we begonnen met voorbereidingen om het Brabantplein een frisse 'look' te geven. Dit is in het eerste kwartaal van 2016 gerealiseerd. Regionaal is een nieuwe visie op de detailhandel vastgesteld en in het winkelcentrum van Uden worden de voorbereidingen voor de aanleg van gratis Wifi getroffen. Wifi kan tevens een instrument zijn waarmee we enerzijds beleving aan het winkelen kunnen toevoegen en anderzijds beter inzicht in bezoekersaantallen en –stromen kunnen krijgen. Hierdoor realiseren we opnieuw een impuls voor de kwaliteit van ons winkelcentrum in Uden.”