Verberg het menu

Maximaal meedoen

Het minimabeleid 2015 kende, evenals voorgaande jaren, een sociale en doelmatige aanpak gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid. Door investeren in meedoen wordt steeds gepoogd om onze inwoners een treetje hoger op de participatieladder te krijgen.

De eerste taak van de gemeente is vooral ondersteuning bieden aan kwetsbare mensen (jeugd, chronisch zieken, gehandicapten en de minima) in onze samenleving. Via de methodiek van keukentafelgesprekken verkennen we samen met deze inwoners hun mogelijkheden en kijken we wat zij zelf, samen met hun omgeving, voor elkaar kunnen krijgen. Als er meer nodig is dan op eigen kracht kan worden bereikt, verstrekken de diverse maatschappelijke instellingen, met hulp van de gemeente, individueel maatwerk. 

Per 1 januari 2015 is de transitie een feit en zijn taken gedecentraliseerd naar gemeenten. De periode van transformatie is aangebroken. Samen met de nieuwe partners, die – vanwege de continueringsplicht van de zorg in 2015– vooral nog regionaal waren ingekocht, wordt gewerkt aan de kanteling. De weg naar een zinvolle dagbesteding willen we effectiever kunnen bewandelen. Voor wie in staat is tot het verwerven van tenminste het minimum inkomen, moet dit begeleidingstraject uitmonden in werk en dus uitstroom (geheel of gedeeltelijk) uit een bijstandsuitkering. In tijden van bezuinigingen en crisis, waarbij er meer banen verdwenen dan erbij kwamen, hebben wij toch kans gezien om de uitstroom doelstellingen te behalen.

Ondanks de bezuinigingen door het Rijk, hebben wij kans gezien om bestaande welzijns- en basiszorgvoorzieningen overeind te houden. Hulp bij het huishouden is daar een aansprekend voorbeeld van; ondanks rijksbezuinigingen van ruim 30% hebben wij onze inwoners niet hoeven korten op inzet. Door inventief te zijn, op onderdelen een eigen koers te varen en vooral door op basis van dialoog met onze inwoners en bedrijven beleid te maken gericht op wat nodig is hebben we een klantwaardering van 7,9 behaald.

Het programma Maximaal meedoen heeft vijf doelstellingen. Ga direct naar:

Ieder programma heeft een eigen menuknop. Hier vindt u informatie over: