Verberg het menu

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht programma (in €)

Programma Maximaal meedoen (V=voordeel, N=nadeel)

 

Rekening 2014

*

Rekening 2014 cf indeling 2015 *

Begroting 2015

Begroting incl wijz 2015

Rekening 2015 Verschil V/N
Lasten 31.800.865 36.745.591 53.220.403 52.219.538 48.588.491 3.631.047 V
Baten 22.796.582 23.363.576 12.572.661 10.869.012 11.439.509 570.497 V
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten 9.004.283 13.382.015 40.647.742 41.350.526 37.148.982 4.201.544 V
Mutatie reserves 2.755.481 2.920.602 0 -46.234 3.462.177 -3.508.411 N
Gerealiseerde resultaat 11.759.764 16.302.617 40.647.742 41.304.292 40.611.159 693.133 V

* In de programmarekening 2015 is een andere indeling van de bestuurlijke producten opgenomen ten opzichte van de programmarekening 2014., dat naar aanleiding van de nieuwe coalitie. Hierdoor zijn er diverse budgetten verschoven naar andere programma's. Om de vergelijkbaarheid mogelijk te maken presenteren we de cijfers uit programmarekening 2014 eveneens op basis van die nieuwe indeling.

Analyse op hoofdlijnen

Specificatie per bestuurlijk product (PDF, 57.2 kB)