Verberg het menu

  Bedrijfsvoeringsmonitor

Zichtbaar is dat de opzet, het bestaan en de werking van de meeste processen binnen de gemeente Uden op orde zijn. Het proces subsidies is qua interne beheersing iets verslechterd. Dit betreft met name de achterstand op subsidievaststellingen van professionele instellingen veroorzaakt door andere prioriteitstelling binnen de afdeling. Inmiddels wordt er een inhaalslag uitgevoerd. Er zijn geen bevindingen gedaan ten aanzien van de rechtmatigheid. Het proces belastingen is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Er zijn goede afspraken gemaakt met de BSOB doormiddel van een controleprotocol.

Overall kan worden geconcludeerd dat de accountant voor zijn werkzaamheden kan steunen op de interne beheersing van de gemeente Uden. Dit blijkt ook uit de management letter 2014 die door de huisaccountant is verstrekt.