Verberg het menu

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geheven van degenen die in de gemeente gebruik maken van een perceel waarvoor een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijk afval geldt.
De tarieven 2015 zijn berekend door de tarieven van 2014 te verhogen met de inflatiecorrectie van 1%.

Tarieven (in €) 2014 2015
Voor meerpersoonshuishoudens 276,72 279,48
Voor eenpersoonshuishoudens 228,72 231,00
Afvalverwijdering (in €) 2014 2015
Kosten voor afvalverwijdering en -verwerking (in afvalexploitatie) 4.798.636 4.779.357

Opbrengsten (waarvan afvalstoffenheffing)

2014: € 4.491.349

2015: € 4.584.740

5.135.276 5.266.010
Exploitatieoverschot 336.640 486.653