Verberg het menu

Lokale heffingen

Ontwikkeling lastendruk gemeente Uden

Gemiddelde woonlasten 2013-2015 Uden 2013 2014 2015
Onroerende zaakbelastingen eigenaren € 214,00 € 220,22 € 231,00
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden € 289,92 €  276,72 € 279,48
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden € 239,64 €  228,72 € 231,00
Rioolheffing eigenaren € 184,00 € 190,00 € 192,00
Totaal meerpersoonshuishouden € 687,92 € 686,94 € 702,48
Totaal eenpersoonshuishouden € 637,64 € 638,94 € 654,00

De berekening van de lastendruk is gebaseerd op de gemiddelde lastendruk per huishouden.