Verberg het menu

Onroerende zaakbelasting

Onder de naam ‘onroerende-zaakbelastingen’ worden van onroerende zaken die binnen de gemeentegrenzen liggen de volgende belastingen geheven:

  • een gebruikersbelasting van degenen die bij het begin van het kalenderjaar onroerende zaken gebruiken. Dit geldt voor niet-woningen;
  • een eigenarenbelasting van degenen die bij het begin van een kalenderjaar eigenaar zijn van onroerende zaken (formeel: "het genot hebben krachtens eigendom, bezit of beperkt recht".


De heffingsgrondslag is de waarde van de onroerende zaak naar peildatum 1 januari 2014. De tarieven 2015 zijn berekend door de tarieven 2014 te verhogen met de inflatiecorrectie van 1%.
 

Ontwikkeling OZB tarieven (in %) 2014 2015
Woningen    
Eigenaren 0,0998 0,1034
     
Niet-woningen    
Eigenaren 0,1995 0,2131
Niet-eigenaren 0,1593 0,1701
     
De totale opbrengst OZB in €    
Van gebruikers (niet-woningen) 1.804.521 1.774.134
Van alle zakelijke gerechtigden ("eigenaars") 6.548.840 6.590.733
Totaal 8.353.361 8.364.867