Verberg het menu

Parkeerbelastingen

Onder de naam parkeerbelastingen worden de volgende belastingen geheven:

  • een belasting voor het parkeren van een voertuig op een door het College van B&W te bepalen plaats, tijdstip en wijze;
  • een belasting voor een door de gemeente verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Het tarief voor 2015 voor het parkeren bedroeg € 1,00 per uur ( was voor 2014 ook € 1 per uur) en voor parkeren bij het ziekenhuis Bernhoven € 1,25 per uur. Daarnaast zijn er inkomsten uit parkeervergunningen en parkeerboetes.
 

Opbrengst 2014 2015
Parkeergelden 2.434.509 2.706.023