Verberg het menu

Reclamebelastingen

Onder de naam Reclamebelasting wordt een belasting geheven voor een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg. De tarieven voor 2015 zijn gebaseerd op de tarieven 2014 aangepast met de inflatiecorrectie van 1%.

De opbrengst van de heffing wordt, na aftrek van de heffingskosten, aan de Stichting Uden Promotie in de vorm van een subsidie overgedragen. De besteding dient ten goede te komen aan het algemene ondernemersklimaat van het centrum van Uden.

Opbrengst (in €) 2014 2015
Reclamebelasting 225.933 187.964

Als gevolg van meer leegstand in het centrum lopen ook de inkomsten reclamebelasting terug.