Verberg het menu

Veilig uitgaan

  • Cameratoezicht op de Markt en de uitgaansgelegenheden bij de Birgitinessenstraat
  • Uitvoering geven aan de Drank- en Horecawet
  • Handhaving: gezamenlijke inzet van THOR en politie inzake het uitgaansgebied en ten tijde van evenementen

Realisatie in één oogopslag

​ afgerond / gerealiseerd  ​ gestart / onderhanden   nog niet opgestart

      Toelichting
1 Terugdringen van geweldsincidenten door samenwerking tussen politie, boa's, horeca, bezoekers en gemeente. Voor de gemeente Uden is uitgaansgeweld een prioriteit binnen de kadernota integrale veiligheid. UItvoering wordt gegeven aan de afspraken die zijn gemaakt in het horecaconvenant. Daarnaast beschikt de gemeente over 7 camera's in het horecaconcentratiegebied.
 
2 Vrije horecasluitingstijden behouden. En de uitlooptijd wordt uitgebreid naar 30 minuten. In het Horecaconcentratiegebied zijn gedurende de weekenden de horecasluitingstijden uitgebreid. Deze zijn opgenomen in de APV. Op doordeweekse dagen geldt een 'uitloopkwartier' voor de gehele horeca. Vooralsnog is / wordt dit kwartier niet uitgebreid tot een half uur, gelet op de risico's bij gelijktijdige calamiteiten in de verschillende kernen. 
3 Een jeugdcafé 0.0 zodat de jeugd onder de 18 kan uitgaan. Meltdown, een periodiek alcoholvrij feest voor jongeren door jongeren, in Markant, is een eerste geslaagd initiatief gestart, dat zich in 2016 vier - tot zesmaal gaat herhalen. Mogeljik gaat ook de PUL een dergelijk initiatief herhalen.

Realisatie 2015 in kengetallen


Aantal geweldsincidenten
  2013 2014 2015
Prognose     550
Werkelijk 576    

Cijfers kunnen niet apart gegegeneerd worden wanneer het om horecageweld gaat.

Informatiebron: Kadernota integrale veiligheid en uitvoeringsprogramma veiligheidm monitorgegevens politie.