Verberg het menu

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht programma (in €)

Programma Veilig gevoel (V=voordeel, N=nadeel)

 

Rekening 2014

*

Rekening 2014 cf indeling 2015 * Begroting 2015 Begroting incl wijz 2015 Rekening 2015 Verschil V/N
Lasten 2.579.599 2.521.125 2.634.002 2.858.538 2.636.642 221.896 V
Baten 362.117 335.862 74.053 22.303 15.222 -7.081 N
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten 2.217.482 2.185.263 2.559.949 2.836.235 2.621.420 214.815 V
Mutatie reserves 0 0 0 0 0 0  
Gerealiseerde resultaat 2.217.482 2.185.263 2.559.949 2.836.235 2.621.420 214.815 V

* In de programmarekening 2015 is een andere indeling van de bestuurlijke producten opgenomen ten opzichte van de programmarekening 2014., dat naar aanleiding van de nieuwe coalitie. Hierdoor zijn er diverse budgetten verschoven naar andere programma's. Om de vergelijkbaarheid mogelijk te maken presenteren we de cijfers uit programmarekening 2014 eveneens op basis van die nieuwe indeling.

Analyse op hoofdlijnen

Specificatie per bestuurlijk product (PDF, 51.4 kB)