Verberg het menu

Analyse op hoofdlijnen - Veilig gevoel

VEILIG GEVOEL     € 215.000 V

Afwijkingen kostenplaatsen €128.000 V
Voor de analyse op de kostenplaatsen wordt verwezen naar de  centrale toelichting  op afwijkingen kostenplaatsen                                 (PDF, 290.3 kB)    
 
   
Veiligheidsregio €36.000 V
In 2015 is van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant Noord een BTW-teruggave ontvangen. Deze teruggave fluctueert jaarlijks en is daarom vooraf niet te begroten. Dit geeft een incidenteel voordeel op van € 23.000 incidenteel.
Daarnaast in 2015 is een positieve afrekening van het Gemeenschappelijke meldcentrum Brabant Noord ontvangen. Dit resulteert in een voordeel van 13.000 euro incidenteel.
 
   
Diverse kleinere afwijkingen op producten per saldo €51.000 V