Verberg het menu

1e financiële afwijkingenrapportage

Samenvatting

De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen van de 1e drie maanden van 2015 (jan. t/m mrt). De volgende afwijkingenrapportage ontvangt u in oktober van dit jaar. In die rapportage, de bestuursrapportage, zullen wij u rapporteren over de eerste 8 maanden van het jaar. Onderstaand het totaaloverzicht, gesplitst naar incidentele en structurele consequenties. Een specificatie is per programma op de desbetreffende pagina opgenomen.

N is nadeel, V is voordeel
bedragen in €

Incidenteel
Programma's 2015 2016 2017 2018 2019
Duurzaam wonen en ondernemen N 134.000        
Maximaal meedoen 0        
Goed leven en ontmoeten 0        
Veilig gevoel 0        
Dienstbare en betrouwbare overheid N 652.680 V 81.470 V 81.470    
Totaal incidenteel N 786.680 V 81.470 V 81.470    

N is nadeel, V is voordeel
bedragen in €

Structureel
Programma's 2015 2016 2017 2018 2019
Duurzaam wonen en ondernemen V 5.000 V 5.000 V 5.000 V 5.000 V 5.000
Maximaal meedoen N 95.249 N 95.249 N 95.249 N 95.249 N 95.249
Goed leven en ontmoeten N 58.800 N 58.800 N 58.800 N 58.800 N 58.800
Veilig gevoel N 45.000 N 45.000 N 45.000 N 45.000 N 45.000
Dienstbare en betrouwbare overheid V 33.920 V 58.920 V 58.920 V 58.920 V 58.920
Totaal structureel N 160.129 N 135.129 N 135.129 N 135.129 N 135.129