Verberg het menu

Programmaplan

Een veelgehoorde klacht van de Raad is dat in de voortgangsrapportage snel acties/activiteiten de status 'groen' meekregen. Zodoende wordt de indruk gewekt dat op dat onderdeel het gewenste resultaat al gerealiseerd is, terwijl de praktijk vaak weerbarstiger is.

Om een betere stand van zaken  te presenteren stellen we voor om de definitie van de gehanteerde 'bolletjes' te wijzigen;

Tot nu toe gehanteerde definitie:

   opgestart/volgens planning  

   vertraging/afwijking   nog niet opgestart

   nog niet opgestart
 

Nieuwe definitie

   gerealiseerd/afgerond     

   gestart/onderhanden    

   nog niet opgestart

Wij hopen met het gebruik van de nieuwe definitie een reeler beeld van de voortgangsrapportage te kunnen schetsen.