Verberg het menu

1e financiële afwijkingenrapportage

De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen van de 1e drie maanden van 2015 periode (jan t/m mrt). De volgende afwijkingenrapportage ontvangt u in oktober van dit jaar. In die rapportage, de bestuursrapportage, zullen wij u rapporteren over de eerste 8 maanden van het jaar. Onderstaand een overzicht, gesplitst naar incidentele en structurele consequenties.

Incidenteel

(N is nadeel, V is voordeel)
(bedragen in € )

Programma Dienstbare en betrouwbare overheid
Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019
Algemene uitkering (PDF, 42.7 kB) N 797.000        
Kosten extern advies functiewaardering (PDF, 44.3 kB) N 33.000        
Aanpassing salarissen bijzondere ambtenaren burgerlijke stand (PDF, 43.4 kB) N 18.200        
Vrijval kapitaallasten (PDF, 43.9 kB) V 114.050        
Lagere bijdrage aan voorziening wachtgeld (PDF, 43.3 kB)  V 81.470 V 81.470 V 81.470    
Totaal incidenteel N 652.680 V 81.470 V.81.470    

Structureel

(N is nadeel, V is voordeel)
(bedragen in € )

Programma Dienstbare en betrouwbare overheid
Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019
Algemene uitkering (PDF, 42.7 kB) V 95.249 V 95.249 V 95.249 V 95.249 V 95.249
Kosten catering (PDF, 43.3 kB) N 9.000 N 9.000 N 9.000 N 9.000 N 9.000
Lagere bijdrage aan BSOB (PDF, 120.3 kB)   V 25.000 V 25.000 V 25.000 V 25.000
Aanpassing legesopbrengsten balie n.a.v. legesverordening 2015  (PDF, 44.2 kB) N 56.964 N 56.964 N 56.954 N 56.954 N 56.954
Vrijval kapitaallasten (PDF, 43.9 kB) V 4.635 V 4.635 V 4.635 V 4.635 V 4.635
           
           
Totaal structureel V 33.920 V 58.920 V 58.920 V 58.920 V 58.920