Verberg het menu

Agrifood Capital

De uit de regionale samenwerking Noordoost Brabant en 5 sterren regio gevormde AgriFood Capital wil dat Noordoost Brabant in 2020 excelleert als topregio in AgriFood. Door het AgriFood-cluster wordt maatschappelijke vraagstukken op het terrein van duurzaamheid, voeding en gezondheid omgezet in producten, diensten en concepten met toegevoegde waarde voor mens, plant, dier en hun omgeving. Daarom is de regio aantrekkelijk voor mensen om er te wonen, werken en te studeren en voor bedrijven in het AgriFood-cluster om zich er te vestigen en te blijven investeren in de toekomst.

Samenwerken betekent krachtenbundeling, maar ook een verantwoordelijkheid om een actieve houding in te nemen. De governance bestaat uit een drie tal overheids-aandachtsgebieden waarin wij op bestuurlijk- en ambtelijk niveau onze inbreng kunnen/moeten leveren. Daarnaast is er een Stichting waar Ondernemers, Onderwijs en Overheid gezamenlijk werken aan de geformuleerde regionale ambitie “Topregio in AgriFood”.