Verberg het menu

1e financiële afwijkingenrapportage

De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen van de 1e drie maanden van 2015 (jan t/m mrt). De volgende afwijkingenrapportage ontvangt u in oktober van dit jaar. In die rapportage, de bestuursrapportage, zullen wij u rapporteren over de eerste 8 maanden van het jaar. Onderstaand een overzicht, opgesplitst naar incidentele en structurele consequenties.

Incidenteel

(N is nadeel, V is voordeel)
(bedragen in € )

Programma Duurzaam wonen en ondernemen
Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019
Afkoop recht van opstal (PDF, 44.2 kB) N 134.000        
Programma manager Maashorstprojecten (PDF, 46.6 kB) 0        
Voorzetting project verkoop restgronden (PDF, 44.0 kB) 0        
Totaal incidenteel N 134.000        

Structureel

(N is nadeel, V is voordeel)
(bedragen in € )

Programma Duurzaam wonen en ondernemen
Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019
Opbrengst staangeld (PDF, 44.2 kB) N 95.000 N 95.000 N 95.000 N 95.000 N 95.000
Aanpassing WABO-legesopbrengst n.a.v. de legesverordening 2015 (PDF, 45.2 kB) V 100.000 V 100.000 V 100.000 V 100.000 V 100.000
Totaal structureel V 5.000 V 5.000 V 5.000 V 5.000 V 5.000