Verberg het menu

Voortgang projecten

Toelichting Projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet > € 500.000) van dit programma. Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.
 


Bouw- en woonrijp maken Velmolen Oost
Planning Conform planning
Budget Conform budget
Risico Lage kans en weinig impact


Centrumplan Hoek Promenade
Planning Conform planning
Budget Conform budget
Risico Lage kans en weinig impact

De bestratingswerkzaamheden worden eind mei afgerond, het plaatsen van het wegmeubilair volgt aansluitend. De (gewijzigde) rioolaansluitingskosten en kosten voor het parkeerverwijzingssysteem worden separaat in beeld gebracht. Deze kosten komen niet ten laste van dit project.

Vervanging pompen drukriolering 2006
Planning Conform planning
Budget Conform budget
Risico Lage kans en weinig impact

De uitvoering van fase 1 wordt dit jaar uitgevoerd. De uitvoering van fase 2 staat gepland voor 2016. Verwacht wordt dat de vervanging van de pompen en kasten van de drukriolering in 2017 afgerond is. 

Hoogwaardig openbaar vervoer
Planning Langzamer dan planning
Budget Uitgaven hoger/inkomsten lager dan budget
Risico Lage kans en weinig impact

De aanbesteding van het werk is gaande. In de voorbereiding zijn er extra kosten gekomen als gevolg van eisen van Rijkswaterstaat (RWS). Dit gaat onder andere over de afkoopsom voor de nieuwe verharding op grondgebied van RWS. Voor het werk is subsidie aangevraagd. Er is nog geen toekenning van de subsidie en hierdoor ook nog geen bedrag van bekend.

Renovatie Veghelsedijk
Planning Conform planning
Budget Conform budget
Risico Lage kans en weinig impact

Project is opgestart. Gebiedsplatform is geïnformeerd. Project zit in de definitiefase. Ontwerp en voorbereiding vinden plaats vanaf 3e kwartaal 2015. Uitvoering van de werkzaamheden zijn voorzien vanaf maart 2016.